Република България
  • English (United Kingdom)
Начало От нас Заседание на Областната комисия по безопасност на движението

Заседание на Областната комисия по безопасност на движението

Заместник областният управител Асим Адемов проведе заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата за област Благоевград. Целта на комисията е всяка от компетентните институции да докладва готовността си по набелязаните за разглеждане въпроси, които пряко рефлектират върху безопасността на движението по пътищата. Особен акцент бе поставен върху предстоящия летен туристически сезон с увеличеното използване на ПТС с животинска тяга, пътуванията по отпуски, абитуриентските балове и готовността на общините и ОПУ за поддържане на общинската и републиканска пътна мрежа за доброто състояние на пътната маркировка (хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация).
На заседанието присъстваха старши инспектор Данаил Стоицов от ОД на МВР – сектор Пътна полиция, инж. Катя Пандалиева, ОПУ Благоевград, инж. Първан Рахталиев – Железопътна секция София, към Национална компания „Железопътна инфраструктура“, представители на общините от област Благоевград, които докладваха по точките от дневния ред, съобразно своите компетентности. По специална покана на Заместник областния управител, на заседанието присъстваше и представител на сдружение SOS – ПТП.
Доклад за опасните пътни отсечки с най-висок процент инциденти, броят на пътнотранспортните произшествия, ранени и загинали по пътищата на територията на област Благоевград представи старши инспектор Данаил Стоицов от ОД на МВР. На територията на област Благоевград за 2015 г. са допуснати 303 бр. тежки ПТП с 32 убити и 382 ранени граждани, като основната причина за тях е несъобразената скорост. Тревожен е броят на допуснатите ПТП с тежки последици и поради неспазване на предимство, неправилно изпреварване и навлизане в лентата за насрещно движение. При ПТП след употреба на алкохол са регистрирани 19 бр. тежки ПТП с един убит и 26 ранени.
Г-н Адемов акцентира върху използването на ПТС с животинска тяга поради активния селскостопански сезон, като получи уверение от Инспектор Стоицов, че ще бъде оказано съдействие от страна на ОД МВР, сектор Пътна полиция за превантивен и своевременен контрол.
По повод  предстоящите абитуриентски балове, Стоицов подчерта, че ще бъдат организирани инструктажи и превантивен контрол по време на интензивния трафик.
Инж. Катя Пандалиева от ОПУ представи информация за предстоящи планирани ремонтни дейности по пътищата на територията на област Благоевград, датите за тяхното изпълнение и обходните маршрути. Предвиждат се дейности по изкърпване на пътната настилка и ежемесечно почистване, косене и обезопасяване на отделни участъци с мрежа. Предстои и изграждане на мостово съоръжение на пътя Добринище – Гоце Делчев.
По покана на Заместник областния управител, на заседанието присъства и инж. Първан Рахталиев – Железопътна секция София, който представи информация за състоянието на жп прелезите по маршрут София – Кулата, като заяви, че е назначена проверка на експертна комисия, която ще извърши пълен преглед на всички жп прелези на територията на област Благоевград и при констатирани нередности ще бъдат своевременно отстранени.
По искане на г-н Адемов общините представиха доклади за работата на Общинските комисии и проведени кампании, и инициативи по безопасност на движението, като най-интересните бяха представени на комисията, с цел обмяна на опит :
-         Безопасно движение по пътищата - тренировка-обучение на учениците от СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Микрево,  на Община Струмяни;
-         Разпространяване на Декларацията за безопасност на движението по пътищата,  (част от инициативата Дни на БДП“) – на Община Якоруда;
-         Провеждане на беседи по пътна безопасност в начален курс с участието на служители от пътна полиция от ПУ – Якоруда – на Община Якоруда;
-         Състезания „Подреди пъзела – пътни знаци“ – Община Якоруда;
-         Състезание с ролери, тротинетки, велосипеди и тренинг по БДП с пътни знаци и демонстрационен светофар – на Община Якоруда;