Република България
  • English (United Kingdom)
Начало От нас Областният управител учреди Областна комисия по обществен ред и сигурност

Областният управител учреди Областна комисия по обществен ред и сигурност

Областният управител Бисер Михайлов учреди днес Областна комисия по обществен ред и сигурност.
Комисията се създава на основание чл. 143, ал. 3 от Конституцията на Република България, чл. 32, ал. 1, чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 6 от Закона за администрацията и във връзка с инициативата на Министъра на вътрешните работи за създаване на Местни комисии по обществен ред и сигурност.
Председател на Комисията е Областният управител, заместник-председател е директорът на ОД на МВР Благоевград, а секретар е експерт „Отбранително мобилизационна подготовка“ към Областна администрация Благоевград.
Основните функции на ОКОРС са свързани с координиране на взаимодействието и насочване усилията на държавните органи, органите на местното самоуправление, неправителствените организации, медиите и гражданите за подобряване на сигурността и обществения ред. 
По време на първото заседание беше приет Правилник за устройството и дейността на Комисията и беше обсъден и приет Областен план за превенция на престъпността за периода 2016 – 2018 г.
Основните приоритети, включени в Плана са: - Изграждане на сигурна и безопасна среда в населените места., - Създаване на условия за намаляване риска от престъпления сред уязвимите групи, - Изграждане на устойчиви партньорства за превенция на престъпността между органите на държавната власт, неправителствените организации, бизнеса и гражданското общество и преди всичко - Ограничаване на нивата на битовата престъпност в областта.
В състава на Комисията влизат още директорите на Регионална дирекция по горите, Областна дирекция „Земеделие“, Дирекция „Регионална служба по заетостта",  Регионална дирекция за социално подпомагане, началникът на Регионален инспекторат по образованието и по един представител на Местните комисии по обществен ред и сигурност в общините в област Благоевград.
В процеса на изпълнението на Плана отговорните институции ще се основават на принципите на споделена отговорност, ползотворно сътрудничество и конструктивен диалог.