Република България
  • English (United Kingdom)
Начало От нас Областният управител подписа договор по Програма ИНТЕРРЕГ България – Македония

Областният управител подписа договор по Програма ИНТЕРРЕГ България – Македония

Днес, областният управител Бисер Михайлов получи Договора за финансиране на проект „Зелени сгради за общо зелено бъдеще“, одобрен по Първата покана на Програмата ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Македония 2014-2020.
Договорът за финансиране бе връчен лично от съпредседателя на Комитета за наблюдение на Програмата и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството г-жа Деница Николова, на официална церемония в хотел Хилтън,
Проектът „Зелени сгради за общо зелено бъдеще“ с партньори Областна администрация Благоевград и Първи източен планов регион, БЮР Македония е с бюджет 398 839,77 евро и срок за изпълнение 24 месеца.
Проектът е инвестиционен, като основната цел за Областна администрация Благоевград е намаляване на енергийните разходи и понижаване на изхвърляните вредни емисии в атмосферата.
Областният управител взе участие и във второто заседание на Комитета за наблюдение Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020“, което се проведе вчера в гр. Комотини, Гърция. В рамките на заседанието бяха одобрени резултатите от първия етап от оценката на подадените проектни предложения по Втората покана по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020“
Общият брой получени проектни предложения по втората покана е 211, като от тях 123 са подадени по приоритетната ос за социално приобщаване, а 88 предложения са по мярката за борба с климатичните промени в трансграничния регион и опазване на екологията. Общият бюджет е над 35,2 млн. евро.
По време на заседанието на Комитета за наблюдение на Програмата беше разгледан и напредъкът по отношение подготовката на стратегическите проекти в областта на превенцията срещу риска от наводнения и беше взето решение да бъде стартирана процедура за одобрение на насоките за кандидатстване и тяхното обявяване.
Над 11,5 млн. евро са средствата за защитата от наводнения в речните басейни на р. Струма, Марица, Керкини и Места, а ресурсът, предвиден за развитие на пограничния регион между България и Гърция в периода до 2020 г., е над 129 млн. евро.