Република България
  • English (United Kingdom)
Начало От нас Областният управител Бисер Михайлов откри заседанието на комисията по безопасност на движението

Областният управител Бисер Михайлов откри заседанието на комисията по безопасност на движението

Днес, в Конферентната зала на Областна администрация Благоевград се проведе заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата за област Благоевград, председателствана от Областния управител Бисер Михайлов.
В работата му взеха участие представители на „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Благоевград, представители на директорите на Регионална Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград, Областно пътно управление, Регионална здравна инспекция, Център за спешна медицинска помощ - Благоевград, председателите на Регионален инспекторат по образованието, Окръжна прокуратура Благоевград, Окръжен съд Благоевград, представители на Български червен кръст, Център на българските автомобилисти – Благоевград.
Представителят на „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Благоевград, г-н Ангелов представи доклад за пътнотранспортните произшествия и рискови участъци от пътната мрежа на територията на Област Благоевград, като уточни, че в сравнение с миналата година на територията на ОД на МВР – Благоевград, е регистрирана устойчива тенденция на спад, както на тежките пътнотранспортни произшествия, така и на общо регистрираните ПТП. Допуснати са 694/-94/ пътнотранспортни произшествия, като от тях 194/-5/ бр. тежки ПТП с 15/-6/ убити и 244/+5/ ранени граждани. Господин Ангелов отбеляза, че през 2017 г., също се отчита спад при пътнотранспортните произшествия. 
За подобряване на пътнотранспортната обстановка са взети конкретни мерки - засилен е контрола чрез използване на автоматизирани технически средства; засилено е полицейското присъствие в участъци с концентрация на ПТП; масирани проверки на водачи управляващи МПС под въздействието на алкохол и наркотични вещества; ежемесечно провеждане на СПО. Представителят на „Пътна полиция“ към ОД на МВР - Благоевград представи и информация за предприетите мерки за опазване живота и здравето на учениците във връзка с учебната 2018/2019 г.
Информация за предприетите мерки за обезопасяване на районите около училища и детски градини във връзка с учебната 2018/2019 г. е представена и от общините в Област Благоевград, като са извършени необходимите проверки и са взети мерки, за извършване на различни дейности по обезопасяване на районите около учебните заведения - опресняването на пешеходни пътеки, маркировка, пътни знаци на подходите към училища и детски градини; изграждане на нови маркировки и пешеходни пътеки; ремонтиране на обезопасителните парапетни огради на входовете на учебни и детски заведения; ремонтиране на ел. захранването на уличното осветление около детски и учебни заведения; за първия учебен ден ще бъдат раздадени листовки за безопасно движение по улиците на първокласниците;

След кратка дискусия по всички теми, заседанието бе закрито.
 

Защита на личните данни