Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Профил на купувача Протоколи Протокол № 2 от 7 февруари 2018 г.

Протокол № 2 от 7 февруари 2018 г.

  • Протокол № 2 от 07.02.2018 г. от работата на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, назначена със Заповед № ОА-РР-16/23.01.2018 г. на областния управител виж тук;