Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Профил на купувача Протоколи Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП относно отваряне на ценови предложения в публичното състезание по ЗОП с предмет: Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) във връзка с изпълнение на проект "Защита от наводнения"
Виж тук