Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Профил на купувача
Профил на купувача

Плащане м. 07/2015 по Договор за изпълнение № РК - 7/2015

Договор / Номер и дата на сключване  Изпълнител /доставчик Дата на изтичане на договора Цена по договор с ДДС /лв./  ПЛАТЕНО
БЕЗ ДДС
Дата
РК-7/19.02.2015 Пас трейд 19.02.2016 11 616,00 2085 06.07.2015 г.
 

Плащане м. 07/2015 по Договор за изпълнение № РК - 6/2015

Договор / Номер и дата на сключване  Изпълнител /доставчик Дата на изтичане на договора Цена по договор с ДДС /лв./  ПЛАТЕНО
БЕЗ ДДС
Дата
РК-6/19.02.2015 Иван Трендафилов ЕТ 19.02.2016 8 544,00 1145 06.07.2015 г.
 

Плащане м. 07/2015 по Договор за изпълнение № РК - 5/2015

Договор / Номер и дата на сключване  Изпълнител /доставчик Дата на изтичане на договора Цена по договор с ДДС /лв./  ПЛАТЕНО
БЕЗ ДДС
Дата
РК-5/19.02.2015 Иван Трендафилов ЕТ 19.02.2016 23 790,00 2795 06.07.2015 г.
 

Плащане м. 07/2015 по Договор за изпълнение № РК - 4/2015

Договор / Номер и дата на сключване  Изпълнител /доставчик Дата на изтичане на договора Цена по договор с ДДС /лв./  ПЛАТЕНО
БЕЗ ДДС
Дата
РК-4/19.02.2015 Иван Трендафилов ЕТ 19.02.2016 28812 4855 06.07.2015 г.
 

Плащане м. 04/2015 по Договор за изпълнение № РК - 6/2015

Плащане м. 04/2015 по Договор за изпълнение № РК - 6/2015

 Предмет на договора  Изпълнител/
доставчик
 Дата на изтичане на договора Цена по договор в лв. платено

 
Дата
 ГКПП Ст. Лисичково  "Иван Трендафилов" ЕТ  19.02.2016 г.  8544,00  278,00 04.2015г.
 


Страница 4 от 6