Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Нормативна база

Нормативна уредба за работа на Асоциацията по ВиК


Закон за водите

Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация

Разпределение на процентно съотношение на гласовете на общините, съобразно обхвата на обособената територия на ВиК ЕООД, гр. Благоевград, прието на общото събрание на Асоциацията по ВиК на 23.02.2015 г.
Членове на асоциацията
% съотношение на гласовете в Асоциацията на ВиК
Държавно участие
35%
Банско
3,81%
Белица
2,89%
Благоевград
22,51%
Гоце Делчев
9,08%
Гърмен
4,35%
Разлог
5,99%
Сатовча
4,49%
Симитли
4,15%
Струмяни
1,68%
Хаджидимово
2,93%
Якоруда
3,12%