Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Заседания
Заседания на Асоциацията по ВиК
1 Покана за свикване на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциация по ВиК Петък, 07 Април 2017г.
2 Протокол от редовното заседание на АВиК на 27.02.2017 г. Петък, 10 Март 2017г.
3 Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на 27.02.2017 Понеделник, 30 Януари 2017г.
4 Протокол от извънредното заседание, проведено на 18.07.2016 г. Сряда, 20 Юли 2016г.
5 Съобщение за ново насрочване на извънредно заседание на Общото събрание на ВиК Асоциацията Четвъртък, 14 Юли 2016г.
6 Съобщение за отлагане на насрочено заседаниие Четвъртък, 14 Юли 2016г.
7 Покана за извънредно заседание на Общото събрание на ВиК Асоциацията Четвъртък, 23 Юни 2016г.
8 Протокол от извънредното заседание на Общото събрание на ВиК Асоциацията Четвъртък, 28 Април 2016г.
9 Покана за извънредно заседание на Общото събрание на ВиК Асоциацията Петък, 18 Март 2016г.
10 Протокол на Асоциацията по ВиК от 29.02.2016 г. Вторник, 15 Март 2016г.
 
Страница 1 от 2