Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Заседания Съобщение за отлагане на извънредното заседание на АВиК

Съобщение за отлагане на извънредното заседание на АВиК

Съобщение за отлагане на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, насрочено за 10.05.2017 г. от 11:00 часа.
Писмо за отлагане на заседанието