Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Заседания Покана за свикване на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциация по ВиК

Покана за свикване на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциация по ВиК

Председателят на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД Благоевград публикува покана за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК Благоевград на 11.09.2017 г. (понеделник) от 11.00 часа в Конферентна зала на Областна администрация Благоевград.
Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК тук 

Материали за заседанието:
1. Проект на Бюджет на Асоциацията по ВиК - Благоевград за 2018 г. тук 
2. Предложение за решение, съгласно дневния ред тук