Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Заседания Съобщение за отмяна на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК

Съобщение за отмяна на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК

 
Уведомяваме Ви, че насроченото за 11.09.2017 г. от 11:00 часа извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград се отменя.