Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Заседания Покана за свикване на ново извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК Благоевград

Покана за свикване на ново извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК Благоевград

Председателят на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД Благоевград публикува покана за свикване на ново извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК Благоевград на 19.09.2017 г. (вторник) от 13.30 часа в Конферентна зала на Областна администрация Благоевград.
Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК тук 

Материали за заседанието:
1. Проект на Бюджет на Асоциацията по ВиК - Благоевград за 2018 г. тук 
2. Предложение за решение, съгласно дневния ред тук 
3. Заявление на Община Петрич за включване в обособената територия на АВиК - Благоевград тук 
4. План за опазване на околната среда на ВиК ЕООД Благоевград тук 
5. Писмо от МРРБ тук