Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Заседания Протокол от редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК Благоевград

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК Благоевград

 Протокол от редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК Благоевград, проведено на 21 февруари 2018 г.
Виж тук