Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Новини Обява за конкурс за длъжността Финансов експерт на Асоциация по ВиК

Обява за конкурс за длъжността Финансов експерт на Асоциация по ВиК

Обява за конкурс за длъжността Финансов експерт на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Благоевград.

Председателят на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград на основание чл. 91 от Кодекса на труда,  във връзка с чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация и Заповед № ОА-АВиК-380/05.10.2016 г.
ОБЯВЯВА
Конкурс за длъжността Финансов експерт на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, със седалище: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ № 9.