Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Публична информация

Публична информация съгласно ЗДОИ

Регистри и информационни масиви, поддържани от администрацията към страницата

Доклад за осъществяване на държавната политика на областно ниво за периода 01.01.2015--31.12.2015 г. тук

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на областния управител към страницата