Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Отчети Годишен отчет за 2015 г. на заявленията по ЗДОИ

Годишен отчет за 2015 г. на заявленията по ЗДОИ

 
Брой постъпили заявление   Брой заявления, по които е предоставен пълен достъп  Брой заявления, по които е предоставен частичен дъстъп  Брой заявления препратени по компетентност  Брой заявления, оставени без разглеждане  Брой декларирани откази от предоставяне на обществена информация  
  5 2
1 
1
 2
  0 

Забележка: Заявлението, по което е предоставен частичен достъп, съдържа искане, което е препратено по компетентност.
При оставени без разглеждане две заявления е налице хипотезата по чл. 29, ал. 1 и ал. 2 от ЗДОИ - при неясен предмет на исканата информация се дава 30-дневен срок на заявителя да уточни предмета на исканата информация и ако не го направи в този срок, заявлението се оставя без разглеждане.