REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Областната комисия по безопасност на движението по пътищата за област Благоевград
създадена със Заповед на областния управител ОА-РК-470 от 26.09.2013 г. във връзка със  Закона за движението по пътищата;
актуализиран състав - заповед ОА-РР-436 от 30.04.2015 г.
 
Състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бисер Михайлов, областен управител
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Началник сектор на Пътна полиция към ОД на МВР - Благоевград

Секретар: Експерт от Областна администрация Благоевград
 

Основен състав: Членове (Директор/Началник на всяка институция определя, кой ще представлява поверената му институция):
- Представител на Областна администрация Благоевград
- Представител на ОД на МВР - Благоевград
- Представител на Областен отдел „Автомобилна администрация” – Благоевград
- Представител на РИО на МОН – Благоевград
- Представител на ОПУ – Благоевград
- Представител на ЦСМП – Благоевград
- Представител  на „Пътна полиция - КАТ" към Областната дирекция на МВР- Благоевград
- Представител на РЗИ – Благоевград
- Представител на Окръжна прокуратура - Благоевград.
- Представител Окръжен съд – Благоевград.
- Представител на Регионална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“
- Представител на Съюза на българските автомобилисти – Благоевград
- Представител на Български червен кръст - Благоевград


Функции; Правилник за дейността

Областната комисия по безопасност на движението:

- Координира и контролира проблемите по безопасността на движението на областно ниво;
- Разработва програма с мерки за подобряване на безопасността на движението по пътищата на областно ниво;
- При възникване на необходимост и сигнал могат да се създават работни групи за изпълнение на конкретно възложени задачи.
- Изготвя ежегоден доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата на областно ниво.
Комисията се свиква по решение на Председателя или въз основа на решение, взето от предишно заседание. Заседанията на комисията са открити.

Правилник и цели


Правилник за дейността на ОКБД
Цели на областната комисия по безопасност на движението


Протоколи

Протокол от писмена неприсъствена процедура октомври 2020 г.

Протокол от писмена неприсъствена процедура юли 2020 г.

Протокол от заседание на 12.12.2019 г.

Протокол от заседанито на 10.09.2019 г.

Протокол от заседанието на 17.06.2019

ПЛАН-ПРОГРАМА 2020 г. за изпълнение на областната политика по безопасност на движение по пътищата в област Благоевград  тук

Мерки за безопасност в Областна администрация Благоевград тук

ГОДИШЕН ДОКЛАД за дейността по подобряването на безопасността на движението по пътищата тук

Протокол от заседание на 16.11.2018 г.

Протокол от заседание на 11.09.2018 г.
Протокол от заседание на 30.09.2016 г.
Протокол от заседание на 13.05.2016 г.
Протокол от заседание на 31.08.2015 г.
Протокол от заседание на 09.04.2015 г.
Протокол от заседание на 14.11.2014 г.
Протокол от заседание на 19.12.2013 г.

Отчети ДОИ Menu

Лични данни

Отчети ДОИ Menu