Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Councils

Областни съвети

Наименование 
 
Председател 
 
 Областен съвет за  развитие  Областен управител
 Областен експертен съвет по устройство на територията  Областен управител
 Областен съвет за устойчиво енергийно развитие   Областен управител
 Областен обществен съвет за превенция и
 противодействие на корупцията
 Областен управител
 Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси  Областен управител
 Областен съвет за тристранно сътрудничество                                       Областен управител
 Областен съвет по сигурността  Областен управител
 Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 Областен управител
 Регионален консултативен съвет по охрана на горите, дивеча и рибата    Областен управител
Обществен съвет към областния управител  Областен управител