Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Councils and Committees Състав и дейност
Състав и дейност
1 Областен съвет за развитие
2 Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията
3 Областен експертен съвет по устройство на територията
4 Областен съвет за тристранно сътрудничество
5 Областен съвет за устойчиво енергийно развитие
6 Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
7 Регионален консултативен съвет по охрана на горите, дивеча и рибата
8 Обществен съвет към областния управител
9 Областен съвет по сигурността
10 Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
11 Щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб
12 Областна комисия по обществен ред и сигурност
13 Областна комисия по безопасност на движението по пътищата за област Благоевград
14 Комисия по заетост към Областния съвет за развитие
15 Комисия за разглеждане на предложения за промени в републиканската и областната транспортни схеми
16 Комисия за работа с постъпили предложения и сигнали на граждани
17 Епизоотична комисия за област с административен център Благоевград