Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Strategies and Plans Plans Цели на Областна администрация Благоевград за 2017 г.

Цели на Областна администрация Благоевград за 2017 г.

Областният управител, със Заповед № ОА-РК-36 от 30 януари 2017 г., утвърди Целите на Областна администрация Благоевград за 2017 г.

Цели на Областна администрация Благоевград за 2017 г.