Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Strategies and Plans Plans Цели на Областтна администрация Благоевград за 2018 г.

Цели на Областтна администрация Благоевград за 2018 г.

 Годишни цели на Областна администтрация Благоевград за 2018 г., утвърдени със заповед на областния управител

Виж тук