Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Reports and statements Reports Годишен мониторингов доклад за интеграцията - 2015 г.

Годишен мониторингов доклад за интеграцията - 2015 г.

Годишен мониторингов доклад за 2015 г. по изпълнението на Стратегията на област Благоевград за интегриране на ромите 2012-2020 г. тук