Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Reports and statements Statements Административен контрол върху решенията на ОбС 2014 г.

Административен контрол върху решенията на ОбС 2014 г.

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ВЪРНАТИТЕ РЕШЕНИЯ НА ОС ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА НА АКТОВЕТЕ И ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНИТЕ ЗА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

 

Във връзка с упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите от местното самоуправление и местната администрация за периода от 01.01.2014 г. до 26.11.2014 г. областният управител е упражнил административен контрол върху 3139 решения, приети от общинските съвети.
От прегледаните решения са върнати за ново разглеждане 213 бр. и са оспорени пред Административния съд 47 бр.
Общият брой проверени, върнати и оспорени решения, приети от общинските съвети за периода:

 

Общински съвет
Върнати решения
Оспорени решения
ОБЩ БРОЙ ПРОВЕРЕНИ
Банско
1
0
172
Белица
2
0
103
Благоевград
98
18
700
Гоце Делчев
4
2
135
Гърмен
4
0
128
Кресна
3
0
120
Петрич
24
3
260
Разлог
6
1
234
Сандански
30
5
320
Сатовча
7
0
146
Симитли
3
0
314
Струмяни
7
0
198
Хаджидимово
21
18
207
Якоруда
3
0
102
ОБЩО
213
47
3139

Процентният дял на върнатите решения от областния управител спрямо всички проверени решения на общинските съвети е 6,8 %, като разпределението по общинските съвети на общините е представен в графиката: