Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Reports and statements Statements Отчет за изпълнението на целите за 2014 г.

Отчет за изпълнението на целите за 2014 г.

Със Заповед ОА-РК-25 от 21.01.2015 г. областният управител утвърди отчета за изпълнението на годишните цели за 2014 г.
Отчет на Областна администрация Благоевград за 2014 г.