REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

 • 1 Изложбата „140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция" в Благоевград
 • 2 Празник по отбелязване на Европейската година на културното наследство – 2018
 • 3 Завърши изпълнение на проект по Програма ИНТЕРРЕГ ИПП България-Македония с пресконференция и откриване на реновираната сграда на администрацията
 • 4 Първо място сред областните администрации в престижната класация на Програма „Достъп до информация“
 • 5 Завърши въвеждането на Европейски модел „Обща рамка за оценка“ – CAF
 • 6 Областният управител на област Благоевград проведе работна среща с кметовете
 • 7 Първо заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия
 • 8 Втори етап от въвеждането на Европейския модел Обща рамка за оценка – CAF

CAF Effective Usser Bulgaria 2018

01au02ds03an04si05ld06py

pos

 • Достъп до обществена информация

  Достъпът до обществена информация е регламентиран в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и предоставяне на информация за повторно използванеСъгласно чл. 41 от Конституцията на Република България, всеки има право да търси, получава и разпространява информация, като осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани...

  Read More
 • Доволни ли сте от предоставената Ви информация в Центъра за административно обслужване и/или на интернет страницата на Областна администрация Благоевград?

  Участвайте в настоящата анкета, чиято цел е да се определи оценката на гражданите за качеството на обслужване, начинът на получаване на информация, времето за обслужване в ЦАО, възприемането на поведението на служителите.

  Read More
 • Защита на личните данни

  Ръководството на Областна администрация Благоевград се ангажира да спазва Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), прилагайки Политика за защита на личните данни. Ръководството гарантира необходимата степен на конфиденциалност, цялостност и достъпност до информационните активи, осигуряващи процесите на събиране и обработване на личните данни.
  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
img 1

Втори етап - Европейския модел Обща рамка за оценка – CAF Научи повече

img 2

Нов модел за управление на качеството - CAF Научи повече

img 3

„Най-прозрачна областна администрация“ за 2015 г. Научи повече

 

Награди

prozrachna oa

1 transparent2015

plaket2014

Областна администрация Благоевград

Състав и дейност

1. Областен съвет за развитие 
2. Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията
3. Областен експертен съвет по устройство на територията
4. Областен съвет за тристранно сътрудничество
5. Областен съвет за устойчиво енергийно развитие
6. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
7. Регионален консултативен съвет по охрана на горите, дивеча и рибата
8. Обществен съвет към областния управител
9. Областен съвет по сигурността
10. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
11. Щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб
12. Областна комисия по обществен ред и сигурност
13. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата за област Благоевград
14. Комисия по заетост към Областния съвет за развитие
15. Комисия за разглеждане на предложения за промени в републиканската и областната транспортни схеми
16. Комисия за работа с постъпили предложения и сигнали на граждани
17. Епизоотична комисия за област с административен център Благоевград

Home Menu