REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

 • 1 Изложбата „140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция" в Благоевград
 • 2 Празник по отбелязване на Европейската година на културното наследство – 2018
 • 3 Завърши изпълнение на проект по Програма ИНТЕРРЕГ ИПП България-Македония с пресконференция и откриване на реновираната сграда на администрацията
 • 4 Първо място сред областните администрации в престижната класация на Програма „Достъп до информация“
 • 5 Завърши въвеждането на Европейски модел „Обща рамка за оценка“ – CAF
 • 6 Областният управител на област Благоевград проведе работна среща с кметовете
 • 7 Първо заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия
 • 8 Втори етап от въвеждането на Европейския модел Обща рамка за оценка – CAF

CAF Effective Usser Bulgaria 2018

01au02ds03an04si05ld06py

pos

 • Достъп до обществена информация

  Достъпът до обществена информация е регламентиран в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и предоставяне на информация за повторно използванеСъгласно чл. 41 от Конституцията на Република България, всеки има право да търси, получава и разпространява информация, като осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани...

  Read More
 • Доволни ли сте от предоставената Ви информация в Центъра за административно обслужване и/или на интернет страницата на Областна администрация Благоевград?

  Участвайте в настоящата анкета, чиято цел е да се определи оценката на гражданите за качеството на обслужване, начинът на получаване на информация, времето за обслужване в ЦАО, възприемането на поведението на служителите.

  Read More
 • Защита на личните данни

  Ръководството на Областна администрация Благоевград се ангажира да спазва Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), прилагайки Политика за защита на личните данни. Ръководството гарантира необходимата степен на конфиденциалност, цялостност и достъпност до информационните активи, осигуряващи процесите на събиране и обработване на личните данни.
  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
img 1

Втори етап - Европейския модел Обща рамка за оценка – CAF Научи повече

img 2

Нов модел за управление на качеството - CAF Научи повече

img 3

„Най-прозрачна областна администрация“ за 2015 г. Научи повече

 

Награди

prozrachna oa

1 transparent2015

plaket2014

Областна администрация Благоевград

Областен съвет по сигурността

Съгласно Правилника за състава и функциите на съветите по сигурност, приет с ПМС №352 от 1997 г., и чл.44 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, с цел да подпомага регионалната политика по планиране и подготовка на Благоевградска област за отбрана  и управление при кризи от военен и невоенен характер към областния управител още в мирно време се създава Областен съвет по сигурност като съвещателен орган.

Основните задачи на Областния съвет по сигурност в мирно време главно са насочени към цялостната отбранително-мобилизационна подготовка на областта и се свеждат основно до :
— разработване на планове за привеждане в готовност за работа във военно време;
— военновременен план, бюджет и мероприятия за тяхното усвояване;
— изграждане, усъвършенствуване и поддържане в постоянна готовност на военновременната система за управление;
— организиране военната подготовка на ръководния състав на областта и провеждане на учебни сборове, тренировки и учения;
— участие в подготовката на териториалната отбрана;
— организиране на денонощно дежурство за оповестяване при привеждане от мирно на военно положение, при стихийни бедствия, крупни производствени аварии и много други.

Поименният състав на Областния съвет по сигурността ежегодно се определя със заповед на областния управител.

 Председател - областен  управител
 Зам. председател - зам. областен управител
 Секретар -  експерт"ОМП"

Home Menu