Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Links State institutions
State institutions
State institutions, Ministries, Agencies, Committees and other
Display # 
1   Link   Министерски съвет
2   Link   Народно събрание
3   Link   Президент
4   Link   Министрество на труда и социалната политика
5   Link   Министерство на икономиката и енергетиката
6   Link   Министерство на отбраната
7   Link   Министерство на вътрешните работи
8   Link   Министерство на външните работи
9   Link   Министерство на финансите
10   Link   Министерство на регионалното развитие и благоустройството
11   Link   Министерство на правосъдието
12   Link   Министерство на зeмеделието и храните
13   Link   Минстерство на образованието и науката
14   Link   Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
15   Link   Министерство на здравеопазването
16   Link   Министерство на културата
17   Link   Министерство на околната среда и водите
18   Link   Агенция по обществени поръчки
19   Link   Електронно правителство