Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Links Regional structures
Regional structures
Institutions in the territory of Blagoevgrad Region
Display # 
1   Link   Областна дирекция на вътрешните работи - Благоевград
2   Link   Дирекция регионална служба по заетостта - Благоевград
3   Link   Регионален инспекторат по образование - Благоевград
4   Link   Административен съд - Благоевград
5   Link   Окръжен съд - Благоевград
6   Link   Американски университет в България
7   Link   Югозападен университет "Неофит Рилски"
8   Link   Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве
9   Link   Регионален инспекторат по образованието
10   Link   Регионална инспекция по околната среда и водите
11   Link   Басейнова дирекция Благоевград
12   Link   Национален парк "Рила"
13   Link   Национален парк "Пирин"
14   Link   Областна дирекция "Земеделие" Благоевград