Republic of Bulgaria
  • Български (България)

Declarations for conflict of interest

ДЕКЛАРАЦИИ
по чл. 12, т. 2 във връзка с член 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от служителите на Областна администрация Благоевград

Политически кабинет

 Областен управител  Валери Бориславов Смиленов Подадена пред Министерския съвет
 Зам. областен управител  Бисер Николов Михайлов Подадена пред Министерския съвет
 Зам. областен управител  Георги Славчев Баханов Подадена пред Министерския съвет

Администрация

 Главен секретар  Дияна Благоева Атанасова

Обща администрация

 Дирекция "Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
 Директор АПОФУС  Ася Сашова Велкова  Подадена пред органа по назначаване
 Главен счетоводител  Любен Стоянов Нушев  Подадена пред органа по назначаване
 Старши експерт ЧР  Росица Георгиева Каменарска  Подадена пред органа по назначаване
 Главен юрисконсулт  Антония Петрова Методиева  Подадена пред органа по назначаване
 Младши юрисконсулт  София Андонова Костова  Подадена пред органа по назначаване
 Главен експерт ИТК  инж. Костадин Славев Костадинов  Подадена пред органа по назначаване
 Главен експерт ИОТ  инж. Фиданка Рангелова Иванова  Подадена пред органа по назначаване
 Младши експерт СК  Румяна Златкова Костова  Подадена пред органа по назначаване

Специализирана администрация

 Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"
 Директор АКРРДС  Живка Иванова Юрукова  Подадена пред органа по назначаване
 Главен експерт РРТУ  инж. Ваньо Стоянов Гошев  Подадена пред органа по назначаване
 Главен експерт РРТУ  инж. Георги Методиев Пасков  Подадена пред органа по назначаване
 Главен експерт ХД  Росен Методиев Георгиев  Подадена пред органа по назначаване
 Главен експерт РР  Костадин Автономов Георгиев  Подадена пред органа по назначаване
 Главен експерт РР  инж. Маргарита Веселинова Чамева-Хаджиева  Подадена пред органа по назначаване
 Старши експерт РР  Христо Благоев Арабаджиев  Подадена пред органа по назначаване
 Младши експерт РР  Красимира Иванова Крумова  Подадена пред органа по назначаване
 Младши експерт АК  Тодор Георгиев Карабельов  Подадена пред органа по назначаване
 Младши експерт РР  Цветанка Василева Терзийска  Подадена пред органа по назначаване
 Главен експерт АК  Ивайло Иванов Василев  Подадена пред органа по назначаване
 Младши експерт ДС  Вишна Валентинова Стояновска  Подадена пред органа по назначаване
 Главен експерт УДС  Наталия Димитрова Гошева  Подадена пред органа по назначаване
 Старши експерт ДС  Адриана Стефанова Петрова  Подадена пред органа по назначаване
 Старши експерт ДС  Екатерина Христова Ръткова  Подадена пред органа по назначаване
 Старши експерт ДС  Димитър Миленков Стоицов  Подадена пред органа по назначаване
 Младши експерт АК  Мартин Йорданов Лалев  Подадена пред органа по назначаване
 Младши експерт АК  Емил Николов Тодоров  Подадена пред органа по назначаване
 Младши експерт РР  Димитрина Иванова Сапунджиева  Подадена пред органа по назначаване
 Младши експерт СК  Даниела Владимирова Тодорова  Подадена пред органа по назначаване

 Забележка: Декларациите на служителите от Областна администрация Благоевград са подадени пред органа по назначаване - Областен управител на област Благоевград и достъпа до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.

Last Updated on Wednesday, 05 September 2018 08:10