Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home From us Заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

Заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

Днес в зала 5 на Община Благоевград се проведе заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията, оглавен от заместник областния управител Асим Адемов.
На заседанието своя доклад на тема „Антикорупционни политики срещу завладяването на държавата“, представи ген. Чавдар Червенков – главен експерт програма „Сигурност” към Център за изследване на демокрацията. Докладът представя същността на корупцията от гледна точка на гражданите, като се търси тяхното мнение. Направени са два вида изследвания, като първите включват граждани, над 18 години, а вторите – около 500 фирми, представители на бизнеса. В своя доклад, ген. Червенков разгледа различни изследвания като: „Разпознаване на разпространени корупционни практики (2014 г.)“, „Допустимост на корупцията 2008 – 2014 г.“, „Податливост на корупция“ и редица други, които показват, че към 2013 година само 5 % са осъдените за подкуп и корупционни практики, като България заема трето място в Югоизточна Европа по корупционен натиск и корупционни сделки.
На заседанието бе представен Анализ на резултатите от проведено анкетно проучване в общинските администрации. Анонимното анкетно проучване е проведено за периода от 1 май до 31 май 2015 г. в 14-те общински администрации на област Благоевград и в Областна администрация Благоевград. Проучването е насочено към мнението на гражданите - потребителите на административни услуги, като общият брой анкетирани е 318 лица, а основните цели са събиране на информация за свидетелство на прояви на корупцията и проучване на оценката на гражданите за потенциалните възможности за прояви на корупция в администрациите. Областният обществен съвет единодушно прие предложението г-жа Мария Тодорова – Председател на административен съд Благоевград да стане един от неговите членове.
Областният обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията ще работи за разширяване на сътрудничеството между държавните институции, гражданите и бизнеса и за утвърждаване на доверието на гражданите към институциите за борба с корупцията.


 
 

Защита на личните данни