Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home From us Обсъдиха предстоящото изграждане на Лот 3 от Автомагистрала „Струма“

Обсъдиха предстоящото изграждане на Лот 3 от Автомагистрала „Струма“

Областният управител Бисер Михайлов проведе работна среща във връзка с осъществяване на дейностите по проектиране и строителство на Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Благоевград – Сандански.
Областният управител отбеляза важността на този инфраструктурен проект и подчерта, че изграждането на участъка АМ Струма Лот 3 Благоевград – Сандански ще допринесе за по-динамично развитие на района, тъй като важното икономическо значение на този проект е обусловено от стратегическото място на областта, на чиято територия е транспортният международен коридор.
ЛОТ 3 – “Благоевград - Сандански” има три основни части: Благоевград-Крупник, Крупник-Кресна (Кресненското дефиле) – 4 км виадукти и 16 км тунели и Кресна-Сандански. Лот 3.1 започва от Благоевград и приключва при Крупник, като включва и тунел при Железница.
На срещата присъстваха представители на: Българска телекомуникационна компания, Булгартрансгаз, ВиК, Изпълнителна агенция ЕСМИС, Национална електрическа компания, Вестител БГ, Електроенергиен системен оператор, Напоителни системи, Национална компания железопътна инфраструктура, Рила Газ, ЧЕЗ Разпределение България, ДЗЗД АМ Струма, мобилните оператори. Областният управител свика срещата с цел да бъде разгледан идейният план от всички заинтересовани страни и да се достигне до увереност, чрез която да бъде улеснено изпълнението на всички последващи дейности. Г-н Михайлов се обърна към всички заинтересовани страни да съдействат максимално бързо и отговорно съобразно техните компетентности.
От страна на изпълнителя присъстваше и проектантски екип, ръководен от Калин Калчев, който подчерта необходимостта от подобни организационни срещи, чрез които да бъдат избегнати евентуални трудности и проблеми. Г-н Калчев допълни, че проектантският екип предварително изпраща идейния проект до всички заинтересовани страни за допълнително съгласуване, за евентуални пресечни точки с надземни и подземни комуникации, с цел да се елиминират бъдещи проблеми.
Всички присъстващи изразиха своята готовност за становища в срок и допълниха, че като цяло са готови с всички изходни данни, които ще дадат обективна представа за пресечни точки и съответните строителни решения.