Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home From us Проведе се заседание на Областната епизоотична комисия

Проведе се заседание на Областната епизоотична комисия

Областният управител Бисер Михайлов проведе заседание на Областната епизоотична комисия във връзка с установени огнища на инфлуенца по птиците в Република България и за набелязване на мерки и предприемане на действия на национално и областно ниво за предотвратяване на по-нататъшното разпространение на заболяването. 
 Д-р Григоров, който е началник-отдел „Здравеопазване на животните“ и главен епизотолог  към Областна дирекция по безопасност на храните – Благоевград запозна присъстващите с актуалната епизоотична обстановка на територията на страната. Според думите му първото констатирано огнище на болестта е било на 16 декември във Видин.
Със Заповед №ОА-РР-3 от 04.01.2017 г., областният управител нареди на кметовете на общини да се свикат общинските епизоотични комисии, които да набележат мерки за предотвратяване на проникването на инфлуенца на територията на съответната община и забрани провеждането на пазари, тържища и изложби на птици на територията на областта, както и да бъде засилен надзорът при дивите птици в сътрудничество с орнитоложките дружества, ловните сдружения, Югозападно държавно предприятие – Благоевград и Регионална инспекция по горите Благоевград.  Планира се подобряване на мерките за биосигурност в стопанствата за птици и засилване на надзора и извършването на клинични прегледи, вземане на проби и проверки на биосигурността от Областна дирекция по безопасност на храните – Благоевград, която ще проведе и информационна кампания за собствениците на домашни птици. 
На заседанието присъстваха представители на Областна дирекция по безопасност на храните – Благоевград, Областна дирекция на МВР – Благоевград, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград, Регионална здравна инспекция – Благоевград, Регионална инспекция по околната среда и водите – Благоевград, Областна дирекция „Земеделие“, Регионална дирекция по горите – Благоевград, Ловно-рибарско дружество „Сокол-1911“, представител на Изпълнителна агенция “Рибарство и контрол” – Благоевград и представител на Държавна агенция за „Национална сигурност“.