Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home From us Областна администрация Благоевград бе домакин на съвместен брифинг с Държавната агенция за закрила на детето

Областна администрация Благоевград бе домакин на съвместен брифинг с Държавната агенция за закрила на детето

Областна администрация Благоевград бе домакин на съвместен брифинг за представители на медиите, на който председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Офелия Кънева представи отчет за дейността на ДАЗД в периода 1 юни 2016 г. до 1 юни 2017 г. и запозна аудиторията с приоритетите на агенцията за 2017 г.
Тази година, по предложение издигнато от деца, за първи път вместо един ден денят на детето ще се празнува цяла седмица под мотото „Всеки ден е ден на детето“.
Седмицата на детето се провежда на територията на цялата страна и е подкрепена от всички общини и включва над 2700 различни събития.
„Мога да кажа, че Област Благоевград е една от активните области по отношение на грижата за деца и това, с което тя се отличава в моите представи е, че тук действително дейностите са разнообразни“, каза Офелия Кънева – председател на ДАЗД. Тя подчерта, че в Област Благоевград инвестициите в спорт и култура през последните години са се увеличили, което изцяло съвпада с приоритета на разгръщане на политиката към всички деца и че това е една от причините седмицата на детето да бъде открита именно в Благоевград. Г-жа Офелия Кънева каза, че по отношение на практиката за работа с деца, Област Благоевград се отличава с едно сравнително ниско ниво на текучество на кадри, което на територията на страната е един от основните проблеми при практиката с деца. Председателят на ДАЗД каза още, че според нея и данните, които се събират в Агенцията на национално ниво, комуникацията между четиринадесетте общини на територията на област Благоевград е много добра, тъй като данните от областта по отношение на казуси, свързани с деца в риск и казуси, които не са отработени добре, са в пъти по-ниски.  Изразена бе и позицията на Областна администрация, че съвместно с четиринадесетте общини на територията на областта, работи за постигане на ефективни резултати и устойчивост при осъществяването на държавната политика на регионално и местно ниво, като стремежът е да осигури благоприятна среда за развитие на младите хора“.
Г-жа Кънева представи отчета на Агенцията и пред всички институции, имащи отношение по проблемите за закрила правата на децата и младите хора в Република България.