Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Military monuments

Military monuments

ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
 
Областната комисия „Военни паметници”  състави регистър и картотека на военните паметници в област Благоевград.
Комисията, със съдействието на Регионалния исторически музей Благоевград и ор.полк. Гергинов, картотекира 116 паметника на територията на област Благоевград. Регистърът включва описание на паметниците, по общини и населени места, както и подробен снимков материал от 245 фотографии.
 
Добринище: Паметник на незнайния войн (уточнено - Иван Маринкин, Самоковско)  Левуново: Чешма – паметник на загиналите от Втора Българска армия в Междусъюзническата война  Петрич: Паметник на загиналите за Родината 1912-1918, 1944  Самоилово:  Паметник в чест на войните от Първата световна война Гоце Делчев: Паметник на загиналите през войните


Целта на Областната комисия „Военни паметници” е да взаимодейства ефективно с институциите, органите за местно самоуправление, както и с обществените организации и сдружения за реализиране на ефективна държавна политика за издирване, проучване, картотекиране, опазване, поддържане, възстановяване и изграждане на военните паметници.
 
към