Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Процедури
Процедури
 
   Display # 
1 Обява за обществена поръчка "Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на компютърна конфигурация, преносим компютър и мултифункционални цветни устройства“ Wednesday, 18 April 2018
2 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Упражняване на инвеститорски контрол" Monday, 12 February 2018
3 Обява за събиране на оферти за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор Friday, 02 February 2018
4 Публичност, визуализация и изпълнение на дейности заложени в проект „Защита от наводнения“ Wednesday, 24 January 2018
5 Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) във връзка с изпълнение на проект: „Защита от наводнения“ Friday, 22 December 2017
6 Процедура по PRAG - Извършване на ремонтни дейности в сградата на ОА Благоевград Thursday, 03 August 2017
7 Обществена поръчка чрез публична покана Friday, 23 January 2015
8 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка Friday, 05 September 2014