Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Заседания Протокол от 23 февруари 2015 г.

Протокол от 23 февруари 2015 г.

На 23.02.2015 г. в сградата на Областна администрация Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” №9, гр. Благоевград, в Конферентната зала от 11,00 ч., се състоя първото Общо събрание на Асоциация по В и К - Благоевград.
Протокол от заседанието