Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Заседания Покана за извънредно заседание на Общото събрание на ВиК Асоциацията

Покана за извънредно заседание на Общото събрание на ВиК Асоциацията

 Областният управител на област с административен център Благоевград свиква извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от ВиК ЕООД, гр. Благоевград, на 18 април 2016 г. от 11.00 часа в Конферентната зала на Областна администрация Благоевград.