Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Заседания Съобщение за отлагане на извънредното заседание на АВиК

Съобщение за отлагане на извънредното заседание на АВиК

Съобщение за отлагане на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, насрочено за 10.05.2017 г. от 11:00 часа.
Писмо за отлагане на заседанието