Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Заседания Съобщение за отмяна на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК

Съобщение за отмяна на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК

 
Уведомяваме Ви, че насроченото за 11.09.2017 г. от 11:00 часа извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград се отменя.