Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Заседания Покана за свикване на ново извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК Благоевград

Покана за свикване на ново извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК Благоевград

Председателят на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД Благоевград публикува покана за свикване на ново извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК Благоевград на 19.09.2017 г. (вторник) от 13.30 часа в Конферентна зала на Областна администрация Благоевград.
Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК тук 

Материали за заседанието:
1. Проект на Бюджет на Асоциацията по ВиК - Благоевград за 2018 г. тук 
2. Предложение за решение, съгласно дневния ред тук 
3. Заявление на Община Петрич за включване в обособената територия на АВиК - Благоевград тук 
4. План за опазване на околната среда на ВиК ЕООД Благоевград тук 
5. Писмо от МРРБ тук