Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Заседания Протокол от редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК Благоевград

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК Благоевград

 Протокол от редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК Благоевград, проведено на 21 февруари 2018 г.
Виж тук