Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Заседания
Заседания на Асоциацията по ВиК
11 Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на 27.02.2017 Monday, 30 January 2017
12 Протокол от извънредното заседание, проведено на 18.07.2016 г. Wednesday, 20 July 2016
13 Съобщение за ново насрочване на извънредно заседание на Общото събрание на ВиК Асоциацията Thursday, 14 July 2016
14 Съобщение за отлагане на насрочено заседаниие Thursday, 14 July 2016
15 Покана за извънредно заседание на Общото събрание на ВиК Асоциацията Thursday, 23 June 2016
16 Протокол от извънредното заседание на Общото събрание на ВиК Асоциацията Thursday, 28 April 2016
17 Покана за извънредно заседание на Общото събрание на ВиК Асоциацията Friday, 18 March 2016
18 Протокол на Асоциацията по ВиК от 29.02.2016 г. Tuesday, 15 March 2016
19 Покана за редовно заседание на Общото събрание на ВиК Асоциацията Thursday, 28 January 2016
20 Протокол от 23 февруари 2015 г. Friday, 20 March 2015
 
Page 2 of 3