Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Заседания
Заседания на Асоциацията по ВиК
11 Съобщение за отлагане на извънредното заседание на АВиК Tuesday, 09 May 2017
12 Покана за свикване на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциация по ВиК Friday, 07 April 2017
13 Протокол от редовното заседание на АВиК на 27.02.2017 г. Friday, 10 March 2017
14 Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на 27.02.2017 Monday, 30 January 2017
15 Протокол от извънредното заседание, проведено на 18.07.2016 г. Wednesday, 20 July 2016
16 Съобщение за ново насрочване на извънредно заседание на Общото събрание на ВиК Асоциацията Thursday, 14 July 2016
17 Съобщение за отлагане на насрочено заседаниие Thursday, 14 July 2016
18 Покана за извънредно заседание на Общото събрание на ВиК Асоциацията Thursday, 23 June 2016
19 Протокол от извънредното заседание на Общото събрание на ВиК Асоциацията Thursday, 28 April 2016
20 Покана за извънредно заседание на Общото събрание на ВиК Асоциацията Friday, 18 March 2016
 
Page 2 of 3