Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Заседания
Заседания на Асоциацията по ВиК
11 Протокол от извънредното заседание, проведено на 18.07.2016 г. Wednesday, 20 July 2016
12 Съобщение за ново насрочване на извънредно заседание на Общото събрание на ВиК Асоциацията Thursday, 14 July 2016
13 Съобщение за отлагане на насрочено заседаниие Thursday, 14 July 2016
14 Покана за извънредно заседание на Общото събрание на ВиК Асоциацията Thursday, 23 June 2016
15 Протокол от извънредното заседание на Общото събрание на ВиК Асоциацията Thursday, 28 April 2016
16 Покана за извънредно заседание на Общото събрание на ВиК Асоциацията Friday, 18 March 2016
17 Протокол на Асоциацията по ВиК от 29.02.2016 г. Tuesday, 15 March 2016
18 Покана за редовно заседание на Общото събрание на ВиК Асоциацията Thursday, 28 January 2016
19 Протокол от 23 февруари 2015 г. Friday, 20 March 2015
20 Покана за редовно заседание на Общото събрание на ВиК Асоциацията Thursday, 05 February 2015
 
Page 2 of 2