Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Плащания по договори Плащане м. 04/2015 по Договор за изпълнение № РК - 6/2015

Плащане м. 04/2015 по Договор за изпълнение № РК - 6/2015

Плащане м. 04/2015 по Договор за изпълнение № РК - 6/2015

 Предмет на договора  Изпълнител/
доставчик
 Дата на изтичане на договора Цена по договор в лв. платено

 
Дата
 ГКПП Ст. Лисичково  "Иван Трендафилов" ЕТ  19.02.2016 г.  8544,00  278,00 04.2015г.