Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Плащания по договори Плащане м. 07/2015 по Договор за изпълнение № РК - 6/2015

Плащане м. 07/2015 по Договор за изпълнение № РК - 6/2015

Договор / Номер и дата на сключване  Изпълнител /доставчик Дата на изтичане на договора Цена по договор с ДДС /лв./  ПЛАТЕНО
БЕЗ ДДС
Дата
РК-6/19.02.2015 Иван Трендафилов ЕТ 19.02.2016 8 544,00 1145 06.07.2015 г.