Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Отчети Годишен отчет за 2012 г. на заявленията по ЗДОИ

Годишен отчет за 2012 г. на заявленията по ЗДОИ

 Годишен отчет за 2012 г. на заявленията за достъп до обществена информация
 

Брой постъпили заявление  

Брой заявления, по които е предоставена информация 

Брой заявления, по които е отказано предоставяне на информация 

Брой декларирани откази от предоставяне на обществена информация  

6
3 
3
  0