Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home РСР на ЮЗР Заседание на Регионалния съвет за развитие на ЮЗР 25-26.02.2016 г.

Заседание на Регионалния съвет за развитие на ЮЗР 25-26.02.2016 г.

Заседание на Регионалния съвет за развитие на ЮЗР, проведено на 25 и 26 февруари 2016 г. в Разлог.
  • Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 25 и 26 февруари 2016 г. в община Разлог. тук