Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Buyer profile Протоколи Протокол на комисията по публична покана 06-03-3 от 23.01.2015

Протокол на комисията по публична покана 06-03-3 от 23.01.2015

Протокол съгл. чл. 101, ал. 4 от ЗОП от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите при възлагане на публична покана  на обществена поръчка  „ОСИГУРЯВАНЕ НА СМЕТОПОЧИСТВАНЕ, СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ, ЗИМНО ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА ЗА 2015 Г. В ЗОНАТА НА ГКПП КУЛАТА, ОБЩ. ПЕТРИЧ; ГКПП ЗЛАТАРЕВО, ОБЩ. ПЕТРИЧ; ГКПП ИЛИНДЕН, ОБЩ. ХАДЖИДИМОВО и ГКПП СТАНКЕ ЛИСИЧКОВО, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД“
Протокол на комисията