Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Buyer profile Протоколи Протокол № 1 от 25 януари 2018 г.

Протокол № 1 от 25 януари 2018 г.

 Протокол № 1 от 25.01.2018 г. от работата на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, назначена със Заповед № ОА-РР-16/23.01.2018 г. на областния управител виж тук ;