Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Buyer profile Протоколи Решение № 1 от 20 февруари 2018 г.

Решение № 1 от 20 февруари 2018 г.

 Решение № 1 от 20.02.2018 г. по публично състезание с предмет: Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) във връзка с изпълнение на проект: „Защита от наводнения“ по обособени позиции виж тук